Emigrantforskning

Under andra hälften av 1800-talet hade befolkningen vuxit så mycket att levnadsförhållandena för många obesuttna och småbrukare blev sämre. Detta tillsammans med de allt bättre kommunikationerna skapade möjligheter för allt större grupper att resa längre bort i jakten på ett bättre liv. Många var de nordbor som sökte sig till USA, Kanada, Argentina, Australien och till och med Ryssland.

Det finns många som i sin släkt haft en utvandrare. Kanske for farfars fars bror till Amerika och nu skulle det vara roligt att få kontakt med där levande släktingar.

Släktforskning AnSök kan hjälpa dig att spåra dina utvandrare. Chanserna är goda att vi hittar uppgifterna du är ute efter. Vi diskuterar förutsättningarna och går tillsammans genom dem så att vi vet om uppgifterna är tillräckliga för en möjligen lyckad spårning. Det finns många idag som lyckats med att hitta sina släktingar ute i vida världen och en hel del som även kunnat återknyta släktbanden och kanske till och med träffat släktingar på andra sidan jorden.