Priser

Det är inte så dyrt som många kanske tror att beställa en släktforskning för sig själv eller någon närstående. Vår taxa baserar sig enbart på faktiskt utfört arbete per timme.

Extra kostnader som kan förekomma kan bero på resekostnader till ett arkiv på en annan ort men i sådana fall kontaktar vi alltid uppdragsgivaren först för att höra om dennes åsikt.

Avgiften per timme är 30,-€ (vilket enligt kurserna vid 2016 års början mosvaras av ca.:
/ 276,-SEK / 224,-DKK / 288,-NOK / 4 088,-ISK)

Vid genomgång av domböcker bestäms avgiften i samråd med beställaren. Samma gäller om forskningen gäller Tyskland då detta förutsätter en resa dit (tyska kyrkoböcker finns inte inskannade utan finns för det mesta i respektive församling).