Släktforskning

Det är många av oss som först i mogen ålder på allvar börjar fråga sig; ”Var finns mina rötter?” eller ”Varifrån härstammar jag?”. Ofta är det väl så att man i yngre år har annat att tänka på än just ens härstamning. Under tonåren kommer kanske tanken upp någongång men andra saker brukar kännas viktigare just då och samma gäller senare. Studier och/eller arbete upptar ens liv liksom kanske bildandet av en ny familj och barnen som ju upptar ens tid.

När sedan barnen börjar ta sina första kliv i vuxenvärlden och en efter en flyttar hemifrån, kommer man kanske åter att tänka på dessa frågor om ens ursprung. En del sätter sig på ”skolbänken” för att gå på en kurs i släktforskning och så småningom börja släktforska på egen hand medan, kanske de flesta bara tänker att när jag väl blir pensionerad, skall jag ta mig i kragen och börja släktforska. Många upplever säkert i dagens alltmer uppskruvade tempo att tiden helt enkelt inte räcker till för någon släktforskning trots att barnen är utflygna. Arbetet kräver mycket och tiden som finns över, vill man ha till avkoppling och inte att sitta och försöka lista ut var man härstammar ifrån.

Du resonerar kanske att ”när jag väl blivit pensionär har jag all tid att släktforska” och det stämmer kanske i många fall men om man verkligen vill komma fram till något börjar tiden ”rinna ut”. Släktforskning är inget som går i samma takt som livet i dag, dvs. Resultaten kräver ett omfattande och noggrant arbete om man vill ha tillförlitliga resultat och det är väl vad de flesta vill ha. Det är knappast någon i våra dagar som vill ha ett påhittat släktträd med en massa ”fina förfäder och -mödrar” utan man är genuint intresserad av sin härkomst utan några som helst förutfattade meningar. Visst kan det ju vara trevligt om man kan hitta något extraordinärt. Det är heller ingen omöjlighet.
Vem vet vad som väntar bakom några generationer?

Släktforskning Ansök är till för dig som grubblat över dessa saker men inte haft tid att befatta dig med sådant eller inte ansett dig ”tillräckligt tålmodig” att sitta och försöka ta reda på alla dina rötter på olika håll. Släktforskning AnSök forskar i dina rötter såväl i Sverige som i Finland och dessutom i Estland om du råkar ha förfäder i de ovannämnda länderna. Även Danmark, Norge, Lettland, såväl som Tyskland kan vara möjligt för oss som forskningsobjekt. Men när det gäller Tyskland, mot en särskild överenskommelse. Detta beroende på att Tyskland saknar digitala arkiv och forskningen då, åtminstone delvis måste ske på plats, vilket i sin tur förutsätter en resa.

Ta kontakt med Släktforskning AnSök och kom överens vad du är intresserad av att veta över ditt ursprung. Det är du som bestämmer hur långt bakåt i tiden du vill komma och vilka släktgrenar du vill ha uppgifter om. Du behöver inte vara miljonär för att anlita oss. Vi överskrider aldrig den överenskomna maxtaxan och om taxan börjar närma sig den maxgräns du hade tänkt, kontaktar vi dig för att höra om din mening angående om du vill att vi skall komma vidare eller inte.