Släktforskning AnSök

Släktforskning AnSök är till för dig som inte har tid eller möjlighet att själv forska efter dina anor. Släktforskning AnSök utför uppdragsforskning enligt dina önskemål. Du kan välja mellan många olika möjligheter. Det kan vara frågan om en fullständig antavla (förfäderstavla) ett visst antal generationer bakåt eller det kan röra sig om att följa en viss släktgren bakåt. Släktforskning AnSök har också andra tjänster. Du har kanske fastnat med ett problem i din egen släktforskning och kan inte komma vidare. Då kan Släktforskning AnSök kanske hjälpa dig med den erfarenhet vi har. Dessutom kan Släktforskning AnSök ge privatundervisning inom släktforskning eller undervisning för grupper. Vi kan också vara med om att arrangera en släktutfärd eller resa till släktens hembygd, samt att Släktforskning AnSök kan hjälpa till att transkribera gamla brev och handlingar; både på svenska, tyska, ryska och en hel del andra språk runt Norden.
Man kan också göra tvärtom i att man tar reda på ättlingar till en viss förfader man redan känner till.

Det som är möjligt för oss är: Släktforskning i Sverige, släktforskning i Finland, liksom i viss mån Danmark och Norge. Släktforskning i Estland och Lettland klarar vi också av.
Även Tyskland kan komma på fråga i mån av digitaliseringsläget, dvs. om orten i fråga har blivit digitaliserad. I fall att orten inte är digitaliserad, kräver det en resa på plats och då tillkommer alla resekostnader.

Möjligheterna är otaliga men det viktigaste är: Det är alltid du som bestämmer forskningens omfång och kostnadstak.

Vi har mångårig erfarenhet av släktforskning och arkivarbete. Vi tar snabbt fram den information som för en oerfaren forskare kan ta flera år.