Forskning i grannländer

   Det är inte endast i dagens läge som människor har flyttat från ett land till ett annat. Detta har förekommit i flera århundraden men det har kanske inte haft den omfattning som i dagens läge. De flesta har kanske hört talas om valloner som kom till Sverige (och Finland) under 1600- och 1700-talen men det är många som kanske inte tänkt att det kommit folk även från annat håll. Sverige var en lokal stormakt i 1600-talets Europa och var inte alls det Sverige som vi är vana att se idag. Finland var en del av riket liksom Svealand, Götaland eller Norrland är idag. Dessutom hade Sverige provinser som stod utanför Riket men trots detta var en del av detta.

 

 Sverige var alltså något helt annat än vad vi är vana vid att se med dagens ögon och därmed var också allt som vi idag skulle betrakta som ”inrikes” något helt annat än vad vi nu avser med begreppet. Denna stormaktstid varade i knappa hundra år fram till första halvan av 1700-talet då Rysslands framväxande makt kring Östersjön så småningom, med Peter den store, gjorde slut på Sveriges stormaktstid. Därefter skulle Sveriges areal (både inom riket liksom provinserna) komma att krympa, fram till Napoleon-tiden då Finland gick förlorat till Ryssland och Norge därefter skulle kompensera den förlusten. Vi forskar efter dina förfäder oberoende om dessa fanns i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland eller Lettland. Även Tyskland är möjligt efter särkild överenskommelse. Fallet Tyskland är svårare dels genom att landet saknar digitala arkiv, vilket förutsätter en resa till Tyskland, och dels genom att Tyskland, trots att det var ett land, tidigare bestod av ett stort antal självständiga stater under diverse kungar, storhertigar, furstar, kurfurstar, furstbiskopar och fria riksstäder. Detta gör att folkbokföringen ser lite olika ut beroende på var i Tyskland orten ligger. Dessutom är ju norra delen av landet i stort sett lutherskt protestantiskt, medan södra delen är katolskt vilket även det gör att folkbokföringen ser lite olika ut.

Släktforskning i Finland

text om finland

Släktforskning i Sverige

text…

Släktforskning i Norge

text…

Släktforskning i Danmark

text..

Släktforskning i Estland

text…