Släktforskningstjänster

Vi erbjuder följande typer av släktforskningstjänster:

En fullständig släktutredning x-antal generationer bakåt i tiden (antalet generationer bestäms i samråd vid uppdragets början). Det här innebär i klarspråk att vi forskar i samtliga släktgrenar bakåt i tiden. Tidsåtgången hänger ihop med tidsperioden. Är det frågan om personer som i huvudsak levt och verkat under 1800-talet, går det snabbare. Har personerna levat på 1700-talet kan tidsåtgången öka en aning, särskilt när det kommer till 1700-talets förra hälft. Denna typ av forskning ger en fulständig antavla för probanden (=den person som står som begynnelseperson och från vem forskningen tar sin början.)

Denna typ av forskning kan även utökas med tjänsten, ”Handgjord antavla” (se mera därom i underrubriken ”Antavlor”)

Ett annat alternativ är att forskningen enbart koncentrerar sig i en eller två släktgrenar bakåt. Här kan det röra sig om att man forskar fadersledet eller modersledet utan att ta med alla de övriga släktgrenar (=farfars farfars farfar osv. eller mormors mormors mormor osv.)

Ett tredje alternativ kan vara att man först forskar fadersledet bakåt till en viss tidpunkt och en viss förfader som anses som släktens ”urfader respektive urmoder” och från dessa två personer utreder man deras samtliga efterkommande till modernare tider. Här måste dock påpekas att sekretessreglerna försvårar en del av denna typs undersökningar på 1900-talet. Sekretesstiden varierar från land till land.

Ett fjärde alternativ kan vara så kallad forskningshjälp till en släktforskare som av någon anledning ”fastnat” i sin egen forskning och behöver viss hjälp för att kunna komma vidare. Orsakerna varierar från fall till fall och vid ett sådant uppdrag går man först noggrant igenom förutsättningarna för om detta kan lyckas.

Forskningsuppdraget kan även omfatta att vi hjälper med genomgång av speciella källor, såsom militära rulor mm. eller rättegångsprotokoll. Det sistnämnda är dock tämligen tidskrävande och taxan bestäms särskilt innan uppdraget börjar.

Såsom man kan se, finns det många olika alternativ att välja mellan. Uppdraget kan dessutom skräddarsys enligt beställarens särskilda önskemål och då komma att omfatta kombinationer av ovanstående.