Vad får du?

Vad får du då när du beställer en släktforskning? Frågan är enkel att besvara. Du får det som vi tillsammans kommit överens om innan uppdraget satte i gång. Det finns flera möjligheter och det är alltid du som bestämmer över vad som är målet.

Vi erbjuder många alternativ när det kommer till olika typer av släktforskning. Mer om dessa i underrubriken ”Släktforskningstjänster”.

Dessutom erbjuder vi handgjorda antavlor. Mer om detta i underrubriken ”Antavlor”.

För att komma igång med forskningen behöver vi vissa uppgifter om personen från vilken man utgår i forskningen (inom genealogin benämnd, ”probanden”). Är personen nulevande, behövs även vissa föruppgifter om dennes föräldrar, far- och morföräldrar och möjligen ännu en generation bakåt. Detta beror på sekretessbestämmelserna som gäller i Sverige eller Finland. Dessa bestämmelser hindrar oss att få ta del av personuppgifter som är nyare än hundra år i Finland medan det i Sverige är lättare att komma åt nyare uppgifter.